palnik na olej zużyty

Regeneratory

palnik na olej zużyty
Reformer Osobny artykuł: Reforming parowy. Ponieważ reakcja reformingu parowego jest silnie endotermiczna do jej przeprowadzenia potrzebne są duże ilości energii.
Dlatego reakcję tą przeprowadza się w reformerach.

Refo.

Widok do druku:

palnik na olej zużyty